Uutiset &
Kuulumiset

>

Fort Delin logistiikan hiilijalanjälki 2021

Fort Delin logistiikan hiilijalanjälki 2021

Vastuullisuusasiat ovat yhä tärkeämpiä sekä meille itsellemme että sidosryhmillemme. Elintarvikkeiden maahantuojana toimintamme aiheuttaa ympäristöön hiilidioksidipäästöjä, joita pyrimme vähentämään. Siksi olemme aloittaneet järjestelmällisen tavan mitata omia päästöjämme.

Aloitimme omien hiilidioksidipäästöjen tutkimisen logistiikastamme, tarkoittaen valikoimissamme olevien lopputuotteiden kuljetusta toimittajilta varastoillemme ja sieltä edelleen asiakkaillemme. Projekti lähti käyntiin keväällä 2022, kun aloimme kartoittamaan yhteystyökumppaneita projektiin ja kumppaniksi valikoitui kotimainen Green Carbon, jolla on kokemusta elintarvikealan hiilijalanjäljen laskennasta. Ensimmäistä kertaa Fort Delillä toteutettu logistiikan hiilijalanjäljen laskenta antaa meille lähtökohdan logistiikan hiilijalanjäljen seurantaan myös tulevaisuudessa.

Suoritimme tietojen keruun ja laskennan loppuvuodesta 2022. Keräsimme tietoja toimittajiltamme, logistiikkakumppaneiltamme sekä varastoiltamme. Laskennassa otimme huomioon Fort Delin logistiikkapäästöt vuodelta 2021, sisältäen maantie- sekä merikuljetukset, varastoinnin Suomessa, asiakastoimitukset sekä logistiikan toiminnanohjausjärjestelmän. Tavaratoimituksemme tulevat eri puolilta Eurooppaa rekkakuljetuksin meri- ja maanteitse, sekä Pohjois-Amerikasta meritse. Laskenta suoritettiin GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin sekä Corporate Value Chain Accounting and Reporting -standardin mukaisesti.

Laskennan tuloksena vuoden 2021 Fort Delin logistiikan kokonaispäästöt olivat 203,33 t CO2e. Kuljetuksien osuus näistä päästöistä oli 94 %, sisältäen maahantuonnin sekä asiakastoimitukset. Varastopalvelumme on ulkoistettu kolmelle eri yritykselle; kuiva-, kylmä, sekä pakkasvarastolle. Näiden kolmen varastokiinteistön hiilidioksidipäästöt ovat 4 % logistiikan kokonaispäästöistämme. Tämän lisäksi laskimme kustannusperusteisesti käytössämme olevan toiminnanohjausjärjestelmän päästöt, jotka ovat 2 % logistiikan kokonaispäästöistä.

Otimme hiilijalanjäljen laskennassa huomioon logistiikan päästöt, jotka ovat maahantuojayritykselle merkittävä osuus kokonaispäästöistä. Vuoden 2021 laskennan tulokset antavat logistiikan päästöille seurattavan lähtötason. Hyvä seurattava mittari kuljetuksien osalta on päästöt per kuljetettu tonnikilometri. Kuljetuksien hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää tehostamalla toimintaa, esimerkiksi keskittämällä hankintoja ja optimoimalla kuljetuksia, muun muassa parantamalla kuorman täyttöastetta. Kuljetuksista voidaan saada ympäristöystävällisempiä valitsemalla kuljetuskumppani, jolla on ratkaisuja vähäpäästöisempiin kuljetuksiin, esimerkiksi käyttämällä uusiutuvaa polttoainetta. Osassa kuljetuksistamme Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta on jo käytössä uusiutuva diesel (HVO). Kuljetuksien täyttöastetta ja reittien optimointia pystymme pohtimaan ja parantamaan päivittäisessä tekemisessämme.

Laskentaprojektin tuloksena SeaGood Oy Fort Deli on rahoittanut lisäisen hiilensidonnan tuottamista hankkimalla Green Carbonin verifioituja ilmastoyksiköitä vuoden 2021 logistiikkapäästöjen verran, eli yhteensä 204 tonnia. Green Carbonin tuottamissa hankkeissa kasvatetaan olemassa olevien metsien hiilensidontakykyä, jonka jälkeen ylimääräinen, metsien perusuran ylittävä hiilensidonta myydään vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla ilmastoyksikköinä. Hankkeiden aikaansaama ylimääräinen hiilensidonta hillitsee ilmastonmuutosta ja edesauttaa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Me Fort Delillä jatkamme hiilijalanjäljenlaskentaprojektia myös tulevaisuudessa, ja aiomme jatkossakin seurata toimintaamme liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Ensisijainen tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeämme on jatkuva oman toiminnan parantaminen yhä vähäpäästöisempään suuntaan. Emoyhtiömme Orkla on sitoutunut Science Based Target-aloitteeseen, jonka tavoitteena on nettonolla kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2045 mennessä koko arvoketjun osalta.

Sertifikaatti ilmastoyksikköjen lunastuksesta.

Laadukkaat ilmastoyksiköt.

SeaGood Oy Fort Deli on vuonna 1996 perustettu elintarvikkeiden maahantuontiyritys. Fort Deli toimii osana Orkla Suomi Finland Oy Ab:ta vastaten HoReCa- ja Foodservice-puolesta.

 

 

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää